Hoạt động sự kiện

Không chỉ là nơi gắn kết, hỗ trợ cựu học sinh - sinh viên trong công việc, cuộc sống, Hội Cựu HSSV PY còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội, khuyến học khuyến tài.
Ngày 11/9, Trường phổ thông Duy Tân (TP Tuy Hòa) khai giảng năm học mới 2018-2019.