world-bamboo-day

Có những đức tính và giá trị chung toàn cầu mà tất cả các tổ chức giáo dục và mọi cộng đồng đều trân trọng. Chương trình giáo dục tính cách là một nỗ lực có tính mục đích nhằm nuôi dưỡng và vẫn dụng những đức tính trên như những chuẩn mực mà mỗi người cần có.

Các đức tính này là những giá trị then chốt trong cuộc sống học đường. Chúng gắn kết người với người, hình thành nhân tổ cơ bản trong các mối quan hệ của chúng ta và xây dựng nên ý thức đạo đức cũng như trách nhiệm của công dân. Đây chính là cơ sở của một nền giáo dục tiên tiến, công bằng và toàn diện.

Trong năm học này, Phân hiệu Tiểu học và THCS đã thực hiện chương trình "Giáo dục tính cách" với 9 đức tính được nêu và thực hiện theo từng tháng. Các em được nghe, nhắc nhở mỗi ngày về định nghĩa cũng như những cần thực hiện và tuân theo của những đức tính được hướng dẫn này. Hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm dành thời gian dạy các em hiểu và thực hành những tích cách theo chủ đề hàng tháng thông qua các giáo án được trang bị từ đội ngũ giáo viên nước ngoài.

Mặc dù mỗi đức tính gắn với mỗi tháng, nhưng các em luôn được khuyến khích phải duy trì và thực hiện các tính cách đó thường xuyên, không những trong tháng chủ đề mà phải cả thời học sinh cũng như gắn với cả cuộc đời của các em.

Sau đây là lần lượt 9 đức tính của năm học, tất cả học sinh trường Duy Tân đều đã và đang cố gắng thực hiện và làm theo đúng tinh thần của những chủ đề đã học.

Tháng Tám/Chín: Sự Tôn Trọng
Tháng Mười: Lòng Chính Trực
Tháng Mười Một: Tinh Thần Hợp Tác
Tháng Mười Hai: Lòng Rộng Rãi
Tháng Giêng: Tinh Thần Trách Nhiệm
Tháng Hai: Sự Kiên Nhẫn
Tháng Ba: Sự Sáng Tạo
Tháng Tư: Tính Quyết Đoán
Tháng Năm: Lòng Biết Ơn

Tại trường Duy Tân, chúng tôi luôn hướng đến việc trở thành một cộng đồng giáo dục quốc tế toàn diện. Nơi đó:
- Tất cả học sinh, phụ huynh, giáo viên cũng như những thành viên khác trong nhà trường luôn được chào đón và tôn trọng
- Mỗi học sinh đều được hỗ trợ và được tạo cảm hứng để thành công trong một nền văn hoá luôn đề cao giá trị của học vấn và đạo đức.