dp

 

Nhà trường tin rằng mặc đồng phục sẽ giảm thiểu sức ép của học sinh với bạn bè ( tạo sự bình đẳng giữa các học sinh), tạo một bầu không khí học tập tốt, và cải thiện vẻ bề ngoài của học sinh. Học sinh ở mọi cấp lớp được yêu cầu phải mặc đồng phục cho tất cả các ngày học ở trường và cho các chuyến đi thực tế (trừ khi có hướng dẫn khác). Đồng phục học sinh được yêu cầu phù hợp khi đi học và các buổi biểu diễn của trường, trừ khi có thông báo trước yêu cầu học sinh mặc khác đi. Nhà trường yêu cầu phụ huynh hợp tác để chọn lựa trang phục phù hợp cho học sinh tham gia các hoạt động mà không bắt buộc mặc đồng phục.

Giáo viên và người quản lý học sinh có thể xử lý các trường hợp vi phạm nội qui mặc đồng phục của trường. Sau đây là  những hướng dẫn chung về việc mặc đồng phục :

MẪU ĐỒNG PHỤC

Học sinh và phụ huynh cùng nhau  chịu trách nhiệm trong việc thực hiện mặc đồng phục phù hợp và gọn gàng. Đồng phục học sinh chính là hình ảnh của trường. Vì nhà trường có trách nhiệm duy trì một môi trường giáo dục tốt, các nguyên tắc sau đây được áp dụng cho  tất cả  học sinh ở  tại trường (bao gồm cả những ngày đi thực tế). Học sinh ăn mặc  một cách giản dị , sạch sẽ và thích hợp với trường. Quần áo phải sạch và không nên bị rách nát hoặc trầy xước. Học sinh Tiểu học và Trung học mặc đồng phục tất cả các ngày học (trừ khi có những thông báo khác).