Trong một thế giới phát triển toàn cầu hóa, khả năng sử dụng được hai ngôn ngữ thay vì chỉ một ngôn ngữ, mang lại những lợi ích thực tế rõ ràng gắn liền với cơ hội việc làm và tiềm năng thu nhập cao. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà khoa học bắt đầu chỉ ra những lợi thế của khả nảng sử dụng được hai ngôn ngữ thậm chí còn có ý nghĩa hơn nhiều, ngoài khả năng trao đổi rộng hơn với nhiều người. Học và sử dụng được hai ngôn ngữ giúp tác động tích cực đến não bộ khiến bạn thông minh hơn.   

Những lợi ích của việc sử dụng hai ngôn ngữ có thể được tóm tắt như sau:

  1. Gia tăng khả năng xử lý của hệ thần kinh - điều này có nghĩa rằng con người có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ cùng lúc và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Khả năng này giúp mở ra nhiều hướng suy nghĩ và khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn.
  2. Việc kiểm soát xử lý thông tin tốt hơn – những người sử dụng hai ngôn ngữ có thể chọn lọc thông tin liên quan đến nhau từ những thông tin không liên quan tốt hơn. Điều này có nghĩa rằng họ có khả năng tập essay helper trung cao hơn và là những người có khả năng suy nghĩ và đưa ra quyết định hiệu quả hơn.
  3. Cải thiện trí nhớ - điều này cho phép con người làm việc với một lượng thông tin lớn hơn giúp họ mở rộng hiểu biết và kiến thức căn bản.
  4.  Gia tăng sự linh hoạt trí óc – điều này có nghĩa rằng con người có thể nhìn thấy rộng hơn nhiều mảng thông tin và nhìn thế giới từ nhiều góc độ khác nhau.
  5. Nhận thức ngôn ngữ tốt hơn – khả năng này hỗ trợ sự cảm nhận tốt hơn trong giao tiếp cá nhân.
  6. Cải thiện sức khỏe của trí óc –  bằng chứng khoa học chứng minh rằng sử dụng hai ngôn ngữ làm chậm sự suy giảm trí óc resume helper trong vòng từ hai đến 4 năm.

Những lợi ích này được trích từ quyển ‘Tinh hoa trong nền giáo dục song ngữ’ được viết bởi Peeter Mehisto. Sách (ISBN 978-1-107-61828-2) được phát hành bởi Nhà xuất bản Trường Đại học Cambrigde.

Tìm hiểu thêm về chuyên đề Song ngữ

Những lợi ích của việc sử dụng song ngữ

Nghiên cứu về chuyên đề song ngữ