Chúng tôi hoan nghênh yêu cầu Nhập học của bạn đến trường của chúng tôi.  

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu yêu cầu tuyển sinh dưới đây và một thành viên của Nhóm Tuyển sinh  sẽ liên hệ lại với bạn càng sớm càng tốt. 

Thông Tin Phụ Huynh

Thông Tin Học Sinh