Recovered_JPEG Digital Camera_718

Để việc đưa đón học sinh được an toàn và hiệu quả nhất, xin quý phụ huynh xem qua một vài yêu cầu dưới đây:

1.    Thời gian đến trường là từ 6:30 đến 7:25 để các lớp học bắt đầu học ngay vào lúc 7:30. HS không nên được đưa đến trường hoặc đứng chờ ở trường một mình trước giờ trường mở cửa là 6:30 sáng.

2.    Trường tan học lúc 4:25. HS không được ở lại sân trường mà không có người trông nom sau 5:00.  Nhà trường không có dịch vụ chăm sóc học sinh sau giờ tan học.

3.    Xin hãy đợi con em mình ở điểm hẹn xe buýt.

4.    Tuân theo chỉ dẫn của các người hướng dẫn giám sát giao thông.

5.    Bất cứ học sinh nào mà vẫn còn ở lại trường sau 4:25 thì được đưa đến văn phòng trường.

6.    Xin hãy nhã nhặn và làm theo sự chỉ dẫn của các nhân viên trong trường học.

Xin hãy chú ý rằng các em học sinh sẽ luôn luôn được giám sát từ giáo viên, phụ huynh và những người hướng dẫn các hoạt động đặc biệt mọi lúc khi ở trường học.

Các em học sinh không được phép chơi ở trong khuôn viên trường mà không có sự giám sát trong khi có phụ huynh thăm trường cho dù dưới bất cứ tình huống nào.