Cờ thi đua của Chính phủ: Đơn vị xuất sắc

Với những nỗ lực và phấn đấu hết mình, vừa qua trường Phổ thông Duy Tân vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Đây là một niềm vinh dự và là nguồn động lực lớn để thầy và trò của trường phổ thông Duy Tân tiếp tục phấn đấu hơn nữa để giữ vững và giành các thành tích cao trong những năm tiếp theo.

Trường Phổ thông Duy tân nhận cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ