Hoạt động sự kiện

Trong hai năm học vừa qua, Đại học Bangkok đã trao tặng 2 suất ASEAN Network Scholarship và 7 suất Global Bright Scholarship với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Để phụ huynh và học sinh hiểu thêm về vấn đề này, trường phổ thông Duy Tân phối hợp trường Đại học Bangkok tổ chức “Hội thảo tư vấn du học Đại học Bangkok”.