Chơi mà học, học mà chơi giúp nâng cao chất lượng học của học sinh

Tại trường Phổ thông Duy Tân, chương trình giáo dục Tiểu học giúp cho học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản.

Chính vì thế, làm sao để mỗi học sinh đều thích đi học, thích đến trường, yêu trường, yêu lớp và cảm thấy mỗi ngày đến trường là một niềm vui là điều rất quan trọng ở mỗi giáo viên trong phương pháp dạy học.

Phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong dạy học ở Tiểu học, nhất là trong tiến trình đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học hiện nay ở tiểu học. Việc tổ chức dạy học theo hình thức “trò chơi học tập” cho phép các cá nhân trong lớp cùng thảo luận, nghiên cứu, chia sẻ những băn khoăn, suy nghĩ, kinh nghiệm của mình, cùng nhau xây dựng nhận thức mới về các nội dung môn học. Khi hoạt động trò chơi, mỗi học sinh có thể hiểu rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy được điều mình cần phải học hỏi thêm về các nội dung của bài học. Việc tiếp thu kiến thức trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên, tạo cho các bạn học sinh có sự hứng thú trong những giờ học tại trường phổ thông Duy Tân.

___________________

Mọi thông tin xin liên hệ:
VĂN PHÒNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên
SĐT: 0257 3 848 369 hoặc 0257 3 846 528