Chương trình Giáo dục tài chính cá nhân theo mô hình Savings Game

Ngày 9/11/2019 Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên phối hợp với Trường Phổ thông Duy Tân triển khai đào tạo 01 lớp Giáo dục tài chính cá nhân theo mô hình Savings Game cho các em học sinh khối THPT. Dưới hình thức tổ chức trò chơi, các học sinh đã rất phấn khởi và hứng thú..

Tài chính toàn diện (financial inclusion) được hiểu khái quát là các dịch vụ tài chính được cung ứng tới mọi thành viên trong xã hội, thông qua đó góp phần tạo cơ hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chương trình Giáo dục tài chính cá nhân theo mô hình Savings Game là hoạt động hợp tác về giáo dục tài chính của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) với Quỹ hợp tác Quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức (SBFIC) giúp học viên hiểu được nhu cầu và mong muốn ngắn hạn và dài hạn của cá nhân cũng như các rủi ro tiềm ẩn mà họ phải quản lý. Được sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Học viện Ngân hàng là đơn vị được lựa chọn tham gia và triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ bản ghi nhớ (MOU) giữa NHNN và SBFIC để đảm bảo các hoạt động được triển khai khả thi, hiệu quả. Tại khu vực phía nam, Học viện Ngân hàng giao nhiệm vụ cho Phân viện Phú Yên tổ chức các đợt đào tạo về chương trình Giáo dục tài chính cá nhân theo mô hình Savings Game đến các đối tượng có nhu cầu.

Một số hình ảnh tại buổi học: