Chương trình Yêu thương bằng hành động năm học 2019-2020

Vừa qua, Phân hiệu Giáo dục Quốc tế trường phổ thông Duy Tân tổ chức chương trình " Yêu thương bằng hành động". Các em học sinh, giáo viên, công nhân viên ủng hộ tiền và những vật phẩm như dụng cụ học tập, đồ chơi, các loại thực phẩm....


 Điều đặc biệt của chương trình " Yêu thương bằng hành động" là các bạn học sinh đã học được bài học " CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI". Bởi khi các bạn trao đi một món quà nhỏ, các bạn sẽ nhận lại được tình yêu". Cụ thể trong chương trình này, khi các em quyên góp tiền hoặc vật phẩm các em sẽ nhận lại được 1 món quà nhỏ của những người thực hiện Chương trình, đó cũng là thể hiện sự cảm ơn đối với sự cho đi của các em.

Một số hình ảnh: