Nhận thức rõ tầm quan trọng của công nghệ thông tin (CNTT) trong thời đại hiện nay, trường Phổ thông Duy Tân triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, giảng dạy, bên cạnh tăng cường đầu tư các phòng học đa phương tiện với đầy đủ trang thiết bị CNTT hiện đại. Nhà trường luôn chú trọng việc tuyển dụng giáo viên CNTT có chất lượng; thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy; cập nhật các giải pháp, phần mềm mới để các giờ học trở nên gần gũi, dễ hiểu, tạo hứng thú cho học sinh.

Ngoài chương trình học theo quy định của Bộ giáo dục, các em học sinh còn được thực hành nhiều chuyên đề về CNTT như:  cấu trúc máy tính, mạng Internet, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin, khai thác phần mềm ứng dụng và sáng tạo khoa học kỹ thuật. Qua những chuyên đề này, nhà trường hy vọng sẽ giúp các em có những kiến thức nền tảng về CNTT để sẵn sàng trở thành những người công dân toàn cầu trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

Thực hành lập trình phần mềm