Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường

Nhằm giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Sáng ngày 22 tháng 6, Trường phổ thông Duy Tân tổ chức diễn đàn với chủ đề " Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường". Tại đây, các bạn học sinh đã tự lên kịch bản, truyền tải thông điệp hay và ý nghĩa đến các bạn học sinh còn lại.

Mời mọi người đón xem tiểu phẩm này nhé!
 

Danh mục tin tức

Từ khóa