Giới thiệu Phân hiệu Quốc tế

Tất cả các chương trình giảng dạy song ngữ được cung cấp sẽ phù hợp với các nguyên tắc và thực tiễn giáo dục quốc tế. Phân hiệu Quốc tế Duy Tân tự hào cung cấp chương trình giảng dạy sau:

                                  CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT

Đây là trọng tâm trong chương trình dạy của nhà trường, cung cấp nền tảng kiến thức chung và hình thành kỹ năng cần thiết cho trẻ. Điều này đạt được nhờ ứng dụng thành công việc dạy theo ngữ cảnh những kiến thức đã được thiết kế, tổ chức tốt; những nền tảng đạo đức thông thường và những nguyên tắc ứng xử theo một chương trình giảng dạy có trình tự (bao gồm ngôn ngữ, Văn học, lịch sử, Toán học, Địa lý, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Giáo dục thể chất, Đạo đức, Công nghệ, Họa, Âm nhạc).

                                  CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Học sinh được học Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai với đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, phát âm, và từ vựng qua sự kết hợp của hệ thống chương trình quốc tế đã được nghiên cứu bao gồm:

  • AIM (PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP NHANH CHÓNG CỦA VIỆC HỌC NGÔN NGỮ)

Chương trình học tiếng Anh AIM tập trung vào khả năng đọc và viết, rất khác với các phương pháp dạy học theo chủ đề không trọng tâm vào sử dụng từ vựng. Phương pháp này được sử dụng song hành với cách học của ngôn ngữ mẹ đẻ và được dựa trên các nghiên cứu về phát triển não bộ. Chương trình AIM bao gồm những kỹ thuật đặc biệt giúp học sinh học ngôn ngữ thứ hai nhanh hơn trong cùng lượng thời gian của một lớp học ngôn ngữ truyền thống.

Với sự hướng dẫn của các Giáo viên nước ngoài đã có bằng cấp đào tạo, cộng với tính bao quát của chương trình có thể đảm bảo rằng các học sinh học được từ vựng, thuật ngữ và các khái niệm ngữ pháp hiệu quả thông qua phương pháp đa giác quan (nhìn, nói và ngôn ngữ cơ thể). Ngoài các Giáo viên nước ngoài, các Giáo viên trợ giảng Việt Nam cũng giúp học sinh củng cố kiến thức và giải đáp các thắc mắc về tiếng Anh trong suốt buổi học.

  • BACKPACK

BackPack gồm 7 cấp độ dành cho những người trẻ học tiếng Anh, cung cấp chương trình tiếng Anh giao tiếp trên cơ sở như một khóa học ngoại khóa với những hoạt động có phân công nhiệm vụ cụ thể. Nội dung bao gồm nói, nghe, đọc, viết, nhìn nhận, trình bày và cho phép những người mới học tiếng Anh có thể thực hành kỹ năng nói thông qua giao tiếp xã hội cơ bản. Bên cạnh việc đánh vần, chính tả, ngữ pháp, viết câu; chiến lược này được dạy một cách hệ thống nhằm tổ chức và tăng cường việc giao tiếp bằng lời và văn bản với nhiều mục đích khác nhau như miêu tả, giải thích, thể hiện ý kiến. Mỗi bài học còn bao gồm phần phát triển nhân cách đạo đức, để khen thưởng những sáng kiến nhằm phát triển kỹ năng xã hội.

  • MÔN TOÁN BẰNG TIẾNG ANH

Học sinh sẽ học môn Toán với Giáo viên nước ngoài và trợ giảng Việt Nam qua giáo trình “Moet Bilingual Textbooks ” và IXL, cả hai giáo trình này giúp học sinh học được các thuật ngữ toán bằng tiếng Anh và phát triển kỹ năng về toán học và suy nghĩ logic. Đây là một phương pháp chiến lược cho phép các em mở rộng và tăng cường kỹ năng toán học của mình bằng cả hai ngôn ngữ. Môn học này sẽ được tích hợp vào trong tiết học ESL sao cho phù hợp với nội dung từng bài ESL.

  • MÔN KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Bắt đầu từ cấp độ cơ bản, học sinh sẽ được dạy môn môn Khoa học bằng tiếng Anh, và được giới thiệu từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực Sinh Học, Hóa học và Vật lý. Lớp học này được dạy bởi Giáo viên nước ngoài, nội dung là chủ đề đã được học theo khung chương trình của Bộ GDĐT, nhưng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh. Môn học này sẽ được tích hợp vào trong tiết học ESL sao cho phù hợp với nội dung từng bài ESL.

  • MÔN KỊCH VÀ NHẠC

Các học sinh sẽ được giảng dạy bởi các Giáo viên nước ngoài, sử dụng nhiều nguồn tài liệu trực tuyến tương tác và năng động khác nhau để áp dụng trong giờ học âm nhạc. Học sinh được giới thiệu các từ vựng tiếng Anh thông qua âm nhạc.

  • NGHỆ THUẬT: NHẠC & HỌA BẰNG TIẾNG ANH

Học sinh sẽ được dạy bởi giáo viên nước ngoài sử dụng nhiều nguồn tài liệu đa dạng mang tính tương tác để áp dụng cho lớp học. Học sinh được giới thiệu các từ vựng tiếng Anh thông qua ca từ của bài hát.