Học bổng du học

Nằm trong chương trình hợp tác giữa trường phổ thông Duy Tân và đại học Bangkok (Thái Lan), nay nhà trường thông báo các suất học bổng được trường đại học Bangkok trao tặng cho các bạn học sinh đang học tại trường Duy Tân trong kỳ nhập học tháng 08/2020 sắp tới