KHI PHỤ HUYNH VÀO LỚP CÙNG CON

Cuộc sống bận rộn, nhiều phụ huynh không có cơ hội cùng học với con để nắm bắt tình hình học tập của con mình, cũng không hình dung được phương pháp dạy học của Trường PT Duy Tân như thế nào. Ngày hội "Open House" của Trường được tổ chức hàng năm nhằm kết nối phụ huynh vào lớp cùng con. Một tiết học của các em tại Trường được Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên thể hiện qua phóng sự này.