Chương trình đào tạo Kỹ năng sống của trường Phổ thông Duy Tân được xây dựng để giúp học sinh hoàn thiện những kỹ năng của bản thân, giúp các em phát triển nhân cách để luôn tự chủ, thích nghi và hòa nhập với cộng đồng quốc tế. Đây cũng là một chương trình mới mẻ nằm trong mô hình giáo dục phát triển toàn diện mà nhà trường đã đưa ra. 

Kỹ năng sống không phải tự nhiên có được mà phải được hình thành trong quá trình học tập, lĩnh hội và rèn luyện trong suốt cả cuộc đời. Quá trình hình thành kỹ năng sống diễn ra cả trong và ngoài hệ thống giáo dục. Giáo dục Kỹ năng sống cần thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc (gia đình, nhà trường và xã hội), trong nhà trường có thể được thực hiện qua các cách thức sau đây: tích hợp với nội dung các bài học ở tất cả các môn học; thực hiện trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đoàn, Đội…

Cụ thể, cho đến nay, nhà trường đã có nhiều hoạt động ngoại khóa kỹ năng sống như: 

Kỹ năng sống về sức khoẻ: Chế độ dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh tật và tai nạn, sức khoẻ sinh sản, tác hại của chất gây nghiện, HIV/AIDS, thư giãn, giải tỏa stress…

Kỹ năng sống về môi trường: Phòng tránh thiên tai, chăm sóc và bảo vệ môi trường sống, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên…

Kỹ năng sống về bản thân: Kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin, xây dựng nhân cách, xác định giá trị cuộc sống (tôn trọng, hòa bình, hợp tác, hạnh phúc, chân  thật, nhân đạo, tình thương, trách nhiệm, giản dị, khoan dung, tự do, đoàn  kết)…

– Kỹ năng sống về nghề nghiệp: Giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm, diễn đạt, giải quyết mâu thuẫn,...

Hình ảnh: hoạt động ngoại khóa "Phòng chống tham nhũng" 

Tại Duy Tân, bằng sự kết hợp chặt chẽ giữa các giá trị cốt lõi và kỹ năng sống sẽ là nền tảng vững chắc để giúp mỗi học sinh ngày càng hoàn thiện mình về mặt nhân cách và kỹ năng hướng tới trở thành công dân toàn cầu. 

Không ai có thể phủ nhận vai trò to lớn của môn học này trong việc rèn luyện và hình thành nhân cách con người, là nhân tố tạo nên một môi trường ứng xử hài hòa, khoan dung, độ lượng, tạo ra một xã hội văn minh, hiện đại, phồn vinh và thịnh vượng.