HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN ĐẢNG NĂM 2020

Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Trường Phổ thông Duy Tân. Với ý nghĩa đó, năm 2020, Chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển đảng với 11 Đảng viên mới kết nạp ( vượt chỉ tiêu được giao 1 đảng viên).

Để phấn đấu đạt được mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chuyên môn và công tác Đảng, mỗi Đảng viên trong Chi bộ sẽ nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa. Năm 2021, Chi bộ Trường Phổ thông Duy Tân tiếp tục quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng được giao.

#duytanschool #truongphothongduytan #phuyen

--------------------------

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên

SĐT: 0257 3 848 369 hoặc 0257 3 846 528