Ngoại khóa: Phòng chống tham nhũng năm học 2019-2020

Tham nhũng là một căn bệnh rất nguy hiểm, hoành hành nghiêm trọng trong mọi tổ chức nói chung và cá nhân nói riêng. Vì mức độ nguy hiểm như vậy, nên Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn lên án mạnh mẽ, quyết tâm đấu tranh phòng ngừa và chặn đứng căn bệnh quái ác này. Để góp phần đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, ngày 12/03/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị về việc đưa nội dung Phòng, Chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

Hướng ứng phong trào này, hôm nay, tổ Sử - Địa - Giáo dục Công Dân trường phổ thông Duy Tân tổ chức ngoại khóa với nhiều nội dung hấp dẫn, mang tính nhân văn dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo và Ban Giám hiệu Nhà trường. Nổi bật là vở kịch " Ăn miếng trả miếng" dựa theo câu chuyện cổ tích Tấm Cám do các học sinh lên ý tưởng kịch bản. Qua nội dung câu chuyện và các câu hỏi về phòng chống tham nhũng, nhà trường rất mong các học sinh - những chủ nhân tương lai đất nước có thể nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sự nghiệp đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh tham nhũng.

Link video: 

 

Các tập thể lớp đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi viết kịch bản về chủ đề Phòng chống tham nhũng năm học 2019-2020