Phát động phong trào Nuôi heo đất giúp bạn nghèo năm học 2019-2020

Thực hiện công tác đội năm học 2019 - 2020, Liên đội trường Phổ thông Duy Tân phát động phong trào "Nuôi heo đất giúp bạn nghèo" và phát động hội thi "Ngày hội sắc màu" năm học 2019 - 2020.

Phong trào này giúp hình thành thói quen tiết kiệm trong học sinh, giáo viên, góp phần thiết thực chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và các trung tâm hỗ trợ xã hội. Giáo dục truyền thống yêu thương con người, tương thân tương ái và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh sau này.

Một số hình ảnh: