PHUN KHỬ KHUẨN - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

"PHUN KHỬ KHUẨN" - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020.

Chiều 15h00 ngày 05/8/2020, toàn bộ khuôn viên và phòng học Trường Phổ thông Duy Tân - Địa điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 - đã phun xịt hóa chất khử khuẩn để đảm bảo an toàn công tác thi tốt nghiệp THPT 2020 trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19.