Thông báo tuyển dụng giáo viên nước ngoài

TRÁCH NHIỆM CHÍNH/ MAIN RESPONSIBILITIES

 • Giảng dạy tại Phân hiệu Giáo dục quốc tế (các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông)Working as an English teacher at International Division (Primary, Secondary and High School levels)
 • Thực hiện theo số tiết và lớp được phân công theo thời khóa biểu (tối thiểu 22 tiết/tuần, mỗi tiết khoảng 40-45 phút)/ Implementing the Teacher’s assignments as scheduled. (at least 22 periods per week, 40-45 minutes/period)
 • Hoàn thành Teacher’s comment sau mỗi buổi học của lớp, gửi đến Phòng đào tạo hàng tuần/ Accomplishing the Teacher’s comment Report (TCR) every lesson and reporting to the Administration Office (AO) weekly.
 • Phối hợp cùng với trợ giảng chấm bài test (nếu có phần Writing) và cho nhận xét hàng tháng/ Coordinating with Teaching Assistant (TA) in marking the test (essays only) and giving comments monthly.
 • Nhận xét vào phiếu liên lạc (4 lần /năm)/ Giving comments on Report Cards (4 times/ year)
 • Kịp thời thông báo cho Ban điều hành chương trình đối với những trường hợp khẩn về tình hình học sinh/ Promtly informing urgent cases from students on behavior/ academic issues to the Administration Office.
 • Tham dự họp Hội đồng sư phạm, họp phụ huỵnh học sinh, Ngày hội thông tin, Hoạt động ngoại khóa, dã ngoại (Có kế hoạch trước và mời tham gia)/ Attending School meetings, Parent meetings, Open Days, Extra curricular, Field trips (if needed and let you know in advance)
 • Hãy báo cho ban điều hành biết về nhu cầu cần hỗ trợ cho việc giảng dạy/ Letting the Admin know your inquiries for your teaching (if any).

YÊU CẦU CÔNG VIỆC/ JOB REQUIREMENTS

1. Trình độ học vấn, chuyên môn/ Education background:

 • Tốt nghiệp đại học/ Bachelor’s Degree
 • Giáo viên dạy Toán & Khoa học: có trình độ chuyên ngành, đặc biệt cấp THCS-THPT/ Candidates for Math and Science teachers need the specialized qualification, particularly for Secondary and High School level
 • Phát âm tiếng Anh chuẩn/ Standard English Pronunciation
 • Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh: TEFL (Teaching English as a Foreign Language), TESOL (Teaching English to Speakers of other Languages), CELTA (Certificate in Teaching English to speakers of other languages) nếu không tốt nghiệp từ trường ĐH Sư phạm hoặc có chuyên ngành về giáo dục./ Owning one of these teaching certificates, such as: TEFL (Teaching English as a Foreign Language), TESOL (Teaching English to Speakers of other Languages), CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages)

2. Kinh nghiệm – Yêu cầu khác/ Working Experience – Other Requirements:

 • Ưu tiên người từ nước sử dụng tiếng Anh là tiếng bản ngữ: / English Native Speakers prefered
 • Đối với cấp THCS: Ưu tiên người có kinh nghiệm / for Secondary and High School levels: experienced candidates prefered.
 • Đối với cấp Tiểu học: Nhiệt tình, yêu thích trẻ con/ for Primary level: candidates with enthusiasm and loving children prefered

3. Năng lực/ Competence:

 • Kiến thức chuyên môn/ Having specialist knowledge
 • Kỹ năng giảng dạy, hiểu tâm lí hành vi trẻ em/ Teaching skills, understanding children’s behavioral psycholosy
 • Vi tính văn phòng A, thành thạo powerpoint / Computer skills, fluent Powerpoint
 • Thành thạo ngoại ngữ - tiếng Anh/ Fluent English skills
 • Kỹ năng Giao tiếp/ Communication skills

PHÚC LỢI/ BENEFITS

 • Chế độ khác theo chính sách chung của trường/ Other benefits according to the school’s policies
 • Hỗ trợ các thủ tục pháp lí về giấy phép và tạm trú cho giáo viên người nước ngoài/ Supporting all legal procedure for residence card and work permit.

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN/ HOW TO APPLY:
Ứng viên email CV và covering letter đến Mrs. Sương (Phó Hiệu trưởng): lttsuong@duytanschool.edu.vn /Please send your CV and covering letter to Mrs. Suong, our Vice Principal at: lttsuong@duytanschool.edu.vn
-------------------------------
Please visit our website at https://duytanschool.edu.vn or contact us at 0257.3848.369 for further information.
Thank you.