Ngoại khóa tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông

Nhằm quán triệt đến tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh toàn Phân hiệu Giáo dục Quốc tế về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với cuộc sống của bản thân và cộng đồng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và thực hiện hiệu quả “Năm an toàn giao thông 2020”, trường phổ thông Duy Tân mời báo cáo viên đến từ phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Phú Yên để hướng dẫn, trao đổi và tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, nhất là việc chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ như đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy,…

THÔNG TIN BUỔI NGOẠI KHÓA TUYÊN TRUYỀN

  • Thời gian: Bắt đầu lúc 7g15, sáng thứ 2, 14.09.2020
  • Địa điểm: Khu vực tòa nhà số 05 và số 06 tại trường phổ thông Duy Tân
  • Báo cáo viên: Đại diện phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Phú Yên
  • Thành phần tham dự: Toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh cấp THCS – THPT Phân hiệu Giáo dục Quốc tế