THUYẾT TRÌNH VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Đó là đề tài một tiết học của các em học sinh Trường Phổ thông Duy Tân - Phân hiệu Giáo dục Quốc tế.

Để rèn luyện những kỹ năng thuyết trình một cách tự tin trước công chúng, truyền đạt những thông tin qua giọng nói, hình ảnh và ngôn ngữ cơ thể, trong bộ môn Khoa học các em được thực hành thuyết trình trên PowerPoint và máy chiếu. Qua đó, giúp các em có cái nhìn thực tế về những tác hại của ô nhiễm môi trường và chung tay hành động "Bảo vệ môi trường" góp phần gìn giữ môi trường "Xanh, sạch, đẹp".