Thực hiện theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh về công tác tổ chức Đại hội Liên Đội và được sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng, BGH nhà trường, Đoàn Thanh niên phường 9, của Hội đồng Đội thành phố Tuy Hòa, sáng ngày 27/10/2023, Liên đội Trường Phổ thông Duy Tân đã tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2022 - 2023, cùng nhau thảo luận, xây dựng đề ra Chương trình công tác Đội nhiệm kì năm học 2023-2024, đồng thời lựa chọn các đội viên có đủ tiêu chuẩn vào Ban Chỉ huy Liên đội mới, nhằm đưa phong trào hoạt động của Liên đội đạt được nhiều thành tích cao trong năm học này.

Về phía nhà trường, Đại hội vinh dự được đón tiếp thầy Nguyễn Khoa Việt – Chuyên viên tư vấn Sư phạm cấp THCS, thầy Nguyễn Hồng Quang – Trợ lý Phó hiệu trưởng, thầy Trần Tiến Đạt – Tổng phụ trách Đội, thầy Phạm Bá Huy – Phụ trách Đội cấp THCS cùng quý thầy giáo, cô giáo phụ trách 26 Chi đội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác đội nhiệm kỳ năm học 2022 – 2023. Theo báo cáo, Liên đội đã thực hiện nhiều chương trình chẳng hạn như: tổ chức các chương trình ngoại khoá, Tết Trung thu, dã ngoại, từ thiện,... Đại hội cũng thông qua chương trình công tác Đội nhiệm kỳ năm học 2023 – 2024, thảo luận và nhất trí với những chỉ tiêu cơ bản đã nêu trong phương hướng nhiệm kỳ năm học 2023 – 2024.
 
 
 
 
Thông qua những ý kiến phát biểu căn dặn, chỉ đạo của Đại biểu Hội đồng đội thành phố Tuy Hòa và của Đoàn Trường, để đạt được những chỉ tiêu đề ra, trong nhiệm kỳ tới Liên đội cần tăng cường sự đoàn kết nhất trí và sự tập trung chỉ đạo của Ban chỉ huy Liên đội, đẩy mạnh hơn nữa các mặt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho mỗi đội viên. Tại đây, đại hội cũng ghi nhận những tham luận về học tập, đạo đức của các đội viên và được nhấn mạnh những nội dung về nâng cao ý thức tự giác trong đội viên, chủ động lên lịch trình học tập phù hợp.
 
Đại hội đã bầu ra Ban chỉ huy Liên đội mới nhiệm kỳ năm học 2023 - 2024 gồm 7 đội viên tiêu biểu của Liên đội có đủ đức, đủ tài để gánh vác công việc của Liên đội. Đại hội giao cho Ban chỉ huy Liên đội mới tiếp tục cụ thể hoá phương hướng và nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, thường xuyên trong toàn Liên đội.