Banner News
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022
LỄ KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DUY TÂN
TRẬN ĐẤU GIAO HỮU LẦN ĐẦU TIÊN TẠI 78 PHÚ YÊN CÓ CẦU THỦ NGOẠI QUỐC
LỄ KÝ KẾT ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ TPHCM VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN
TRUNG THU YÊU THƯƠNG 2021

Sự kiện nổi bật

2012

2012

Hợp tác với Gateway Education Global

2015

2015

Ra mắt Vườn Ươm Tài Năng

2016

2016

Hợp tác với Trung tâm Nhật ngữ Sakura

2017

2017

Ký kết với Hội đồng Anh về việc tổ chức thi IELTS

Đối tác tiêu biểu