Banner News
LỄ TỔNG KẾT CẤP THPT NĂM HỌC 2023-2024
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH NIÊN KHÓA 2021-2024
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN BÓNG ĐÁ REAL MADRID FOUNDATION
VUI TẾT TRUNG THU NĂM HỌC 2023-2024
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC NĂM HỌC 2022-2023
CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG 2023
LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022
LỄ KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DUY TÂN
TRẬN ĐẤU GIAO HỮU LẦN ĐẦU TIÊN TẠI 78 PHÚ YÊN CÓ CẦU THỦ NGOẠI QUỐC

Sự kiện nổi bật

Đối tác tiêu biểu