Banner News
THÔNG BÁO DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO & GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH BỒI DƯỠNG TRONG KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH THCS NH 2022-2023
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MEDIA
HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN THAM GIA THI IELTS NHẬN NHIỀU PHẦN QUÀ GIÁ TRỊ KHI ĐẠT KẾT QUẢ CAO

Sự kiện nổi bật

2012

2012

Hợp tác với Gateway Education Global

2015

2015

Ra mắt Vườn Ươm Tài Năng

2016

2016

Hợp tác với Trung tâm Nhật ngữ Sakura

2017

2017

Ký kết với Hội đồng Anh về việc tổ chức thi IELTS

2019

2019

Hợp tác với Đại học Bangkok

2020

2020

Hợp tác với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam

2021

2021

Hợp tác với Hệ thống Anh ngữ IALC Việt Nam

2022

2022

Hợp tác Đại học Quản lý và Công nghệ Tp.HCM (UMT)

Đối tác tiêu biểu