Banner News
THÔNG BÁO DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO & GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH BỒI DƯỠNG TRONG KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH THCS NH 2022-2023
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MEDIA
NHANH CHÂN ĐĂNG KÝ SỚM KỲ THI IELTS 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ
KỲ THI IELTS NĂM 2022 TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN
QUÀ TẶNG CỦA HỘI ĐỒNG ANH DÀNH RIÊNG CHO CÁC THÍ SINH ĐĂNG KÝ IELTS THÁNG 12.2021 QUA CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC
HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN THAM GIA THI IELTS NHẬN NHIỀU PHẦN QUÀ GIÁ TRỊ KHI ĐẠT KẾT QUẢ CAO
THÔNG BÁO TỔ CHỨC IELTS ORIENTATION WORKSHOP
THÔNG BÁO DANH MỤC CHỌN SGK LỚP 1, LỚP 2 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022
HỘI THẢO ỨNG DỤNG CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH IELTS

Sự kiện nổi bật

Đối tác tiêu biểu