Banner Chương trình Giáo dục
Chương trình Phổ Thông

Chương trình Tiểu học tại Duy Tân (Lớp 1 – lớp 5) cung cấp chương trình học cân bằng giữa chương trình học và hoạt động ngoại khóa trong môi trường học tập năng động, nơi học sinh được khuyến khích trải nghiệm những điều mới lạ trong khi xây dựng các kỹ năng nền tảng cần thiết để thành công trong học tập.

Ngôn Ngữ Toán học
 • Đọc
 • Viết
 • Chính tả
 • Giao tiếp
 • Phép cộng trừ phạm vi 20
 • Mối quan hệ giữa số nguyên và hàng giá trị 
 • Đo lường tuyến tính và đo độ dài
 • Cấu thành, hợp chất hoặc tách rời các dạng hình học
Khoa học Khoa học Xã hội
 • Khoa học Vật lý
 • Khoa học Đời sống
 • Khoa học Trái đất & Không gian
 • Lịch sử Văn hóa & Quan điểm
 • Địa lý, con người & Môi trường
 • Kinh tế, đời sống & Công nghệ
 • Công dân, Chính phủ & Dân quyền

 

Ngôn Ngữ Toán học
 • Đọc
 • Viết
 • Chính tả
 • Giao tiếp
 • Phép cộng trừ phạm vi 20
 • Mối quan hệ giữa số nguyên và hàng giá trị 
 • Đo lường tuyến tính và đo độ dài
 • Cấu thành, hợp chất hoặc tách rời các dạng hình học
Khoa học Khoa học Xã hội
 • Khoa học Vật lý
 • Khoa học Đời sống
 • Khoa học Trái đất & Không gian
 • Lịch sử Văn hóa & Quan điểm
 • Địa lý, con người & Môi trường
 • Kinh tế, đời sống & Công nghệ
 • Công dân, Chính phủ & Dân quyền

 

Ngôn Ngữ Toán học
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật
 • Phép cộng trừ phạm vi 20
 • Mối quan hệ giữa số nguyên và hàng giá trị 
 • Đo lường tuyến tính và đo độ dài
 • Cấu thành, hợp chất hoặc tách rời các dạng hình học
Khoa học Khoa học Xã hội
 • Khoa học Vật lý
 • Khoa học Đời sống
 • Khoa học Trái đất & Không gian
 • Lịch sử Văn hóa & Quan điểm
 • Địa lý, con người & Môi trường
 • Kinh tế, đời sống & Công nghệ
 • Công dân, Chính phủ & Dân quyền

 

TIN LIÊN QUAN

Đối tác tiêu biểu