Mỗi quý một lần, chương trình thiện nguyện quý 4 năm 2020 được diễn ra với sự tham gia của Chi bộ, Đoàn cùng các em học sinh - Trường Phổ thông Duy Tân phối hợp Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Tuy Hòa và Ủy ban nhân dân phường 4 sáng ngày 22/12/2020. Đây là đợt hỗ trợ cuối của năm 2020 đối với 05 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở phường 4, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Năm 2021, hoạt động này vẫn tiếp tục được duy trì để ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn thành phố Tuy Hoà và các huyện tỉnh Phú Yên.