Trong kỳ thi đánh giá năng lực Tin học quốc tế được tổ chức tại Trường Phổ thông Duy Tân vừa qua, 101 em học sinh của Trường đạt chứng chỉ Tin học văn phòng quốc tế MOS.

MOS (Microsoft Office Specialist) là bài thi về kỹ năng Tin học Văn phòng được triển khai bởi Tập đoàn khảo thí Tin học hàng đầu thế giới – Certiport (Hoa Kỳ) và đang được áp dụng trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chứng chỉ MOS có giá trị vô thời hạn trên toàn cầu.

Trong kỳ thi này, nhiều học sinh đạt điểm cao. Tiêu biểu có 02 em đạt điểm tối đa và được IIG Việt Nam khen thưởng:

  1. PHẠM DUY ANH - 12QT3B: 1000/1000 điểm.
  2. VÕ HOÀNG BẢO NGỌC - 11QT1: 1000/1000 điểm.
Để khích lệ thêm tinh thần học tập của học sinh, trong tiết chào cờ đầu tuần ngày 18/9/2023, Trường Phổ thông Duy Tân đã tiến hành khen thưởng các học sinh tham gia kỳ thi Tin học Quốc tế MOS.
 
 
Trung tâm Công nghệ Thông tin Quốc tế Duy Tân đã và đang hợp tác với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trong việc huấn luyện giảng viên Trung tâm đạt chuẩn giảng dạy chương trình Tin học quốc tế, cung cấp cho Trung tâm nguồn tài liệu chất lượng và phương pháp giảng dạy hiện đại. Đồng thời là địa điểm tổ chức các kỳ thi Tin học quốc tế MOS, IC3,.. của Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Yên.