Trường phổ thông Duy Tân thông báo đến quý phụ huynh và học sinh danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 được sử dụng cho năm học 2021 – 2022 như sau:

Lớp 1: 

Chọn bộ sách Cánh Diều – NXB Đại học Sư Phạm và NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh – là bộ sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng tại Trường Phổ thông Duy Tân gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm.

Lớp 2:

Danh mục sách giáo khoa lớp 2 gồm:

  • Bộ sách Cánh Diều: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm.
  • Bộ sách Chân trời sáng tạo: Giáo dục thể chất.

Lớp 6:

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 gồm:

  • Bộ sách Cánh diều: Toán, Giáo dục Công dân, Nghệ thuật ( Mĩ thuật).
  • Bộ sách Chân trời sáng tạo: Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí.
  • Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc), Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
  • Sách Tiếng Anh 6 I-learn Smart World/ Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên).