Hằng năm, vào dịp tổng kết năm học ở các trường, Hội Cựu HS-SV Phú Yên tổ chức khen thưởng cho những học sinh đạt kết quả cao và giáo viên có thành tích bồi dưỡng đội tuyển trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS. Năm học 2022 – 2023, Ban Chấp hành Hội Cựu HS-SV tỉnh Phú Yên lựa chọn 51 học sinh và phối hợp Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Phú Yên lập danh sách 20 giáo viên có thành tích bồi dưỡng để khen thưởng. Chương trình khen thưởng được tổ chức vào Lễ Tổng kết năm học 2022 – 2023 của Trường phổ thông Duy Tân như sau:

  • Thời gian: Lúc 7g00 ngày 26/5/2023.
  • Địa điểm: Trường phổ thông Duy Tân, đường Nguyễn Hữu Thọ, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Hội Cựu HS-SV Phú Yên kính mời tất cả giáo viên và học sinh có tên trong danh sách đến nhận thưởng vào thời gian và địa điểm trên.
  • Ghi chú: Giáo viên và học sinh khi tham dự đem theo Thư mời đã được gửi đến địa chỉ các Trường THCS mà giáo viên và học sinh đang công tác giảng dạy và học tập.
  • Vui lòng xác nhận tham dự tại đường link: https://forms.gle/M1yxxuGXRt6Ff2W79